Meeting and Greeting

Introduce yourself. 

 

What is your name? My name is ______

aapka naam kyaa hai?                 Meraa naam _Kusum__hai. 

 

How are you? I am fine. 

Aap kaise hai^? (male) 

Aap Kaisee hai^? (female)                   Mai^ Theek hoo^. 

 

Where are you from? I am from _________

aap kahaa^ se hai^?                      Mai^ _Delhi__se hoo^. 

 

What do you like? I like _________

Aapko kyaa pasand hai?                Mujhe _chai_pasand hai. 

 

What do you study? I study ________. 

Aap kyaa paDhte/paDhti hai^?     Mai^ _Hindi__PaDhtaa hoo^. 

Aap kyaa paDhti hai^?                    Mai^__Science___paDhti hoo^. 

 

Nice to meet/see you. Mee too. 

Aapse Milke khushi hui.                 Mujhe bhi.

 

 

You may also like...